Plan na cvicenie

Na 9. cvicenie nastudovat prednasku PT09.pdf

Konkretne z PT09:
 • Hľadanie do hĺbky (DFS)
 • Hľadanie do šírky (BFS)
 • Orientovaný graf
 • Neorientovaný graf
 • Hranovo-ohodnotený graf
 • Reprezentacia grafov
 • Najkratšia cesta
 • Dijkstrov algoritmus
 • Bellman-Ford algoritmus

Hľadanie do hĺbky (DFS)

Poradie v akom sa pristupuje k vrcholom
DFS

Zdroj: Wikipédia

Hľadanie do šírky (BFS)

Poradie v akom sa pristupuje k vrcholom
BFS

Zdroj: Wikipédia


Dijkstrov algoritmus

Mějme graf G, v němž hledáme nejkratší cestu. Řekněme, že V je množina všech vrcholů grafu G a množina E obsahuje všechny hrany grafu G. Algoritmus pracuje tak, že si pro každý vrchol v z V pamatuje délku nejkratší cesty, kterou se k němu dá dostat. Označme tuto hodnotu jako d[v]. Na začátku mají všechny vrcholy v hodnotu d[v]=∞, kromě počátečního vrcholu s, který má d[s]=0. Nekonečno symbolizuje, že neznáme cestu k vrcholu.

Dále si algoritmus udržuje množiny Z a N, kde Z obsahuje už navštívené vrcholy a N dosud nenavštívené. Algoritmus pracuje v cyklu tak dlouho, dokud N není prázdná. V každém průchodu cyklu se přidá jeden vrchol vmin z N do Z, a to takový, který má nejmenší hodnotu d[v] ze všech vrcholů v z N.

Pro každý vrchol u, do kterého vede hrana (označme její délku jako l(vmin,u)) z vmin, se provede následující operace: pokud (d[vmin] + l(vmin,u)) < d[u], pak do d[u] přiřaď hodnotu d[vmin] + l(vmin,u), jinak neprováděj nic.

Až algoritmus skončí, potom pro každý vrchol v z V je délka jeho nejkratší cesty od počátečního vrcholu s uložena v d[v].

Pseudokód

			  function Dijkstra(E, V, s):
			   for each vertex v in V:      // Inicializace
			     d[v] := infinity        // Zatím neznámá vzdálenost z počátku s do vrcholu v
			     p[v] := undefined       // Předchozí vrchol na nejkratší cestě z počátku s k cíli
			   d[s] := 0             // Vzdálenost z s do s
			   N := V               // Množina všech dosud nenavštívených vrcholů. Na začátku všech vrcholů.
			   while N is not empty:       // Samotný algoritmus
			     u := extract_min(N)      // Vezměme "nejlepší" vrchol             
			     for each neighbor v of u:
			       alt = d[u] + l(u, v)    // v 1. smyčce cyklu u je s d[u] = 0
			       if alt < d[v]       
			         d[v] := alt
			         p[v] := u
    

V případě, že nás zajímá pouze nejkratší cesta mezi zdrojovým a cílovým vrcholem, můžeme ukončit hledání na řádce 9 if u = target. Cestu ze zdroje do cíle pak zjistíme cyklem:

			S := empty sequence 
		  u := target
			while defined p[u]
			  insert u at the beginning of S
			  u := p[u]
		

Zdroj: Wikipédia


Uloha 8

Pouzite kod z Ulohy 7 (Binarny vyhladavaci strom), ktory naplnite.

 • 1. Potom vyvorite funkciu na Hladanie do hlbky s obmedzenim na zadanu hlbku.
 • 2. Potom vyvorite funkciu na Hladanie do sirky.

Uloha 9

Vytvorte a naplnte

 • 1. Neorientovaný graf
 • 2. Orientovaný graf
 • 3. Kladne Hranovo-ohodnotený graf

4. Naprogramujte Dijkstrov algoritmus a pouzite ho na najdenie najkratsej cesty z daneho uzla v kladne Hranovo-ohodnotenom grafe.

Uloha 10

Vytvorte a naplnte

 • 1. Neorientovaný graf
 • 2. Orientovaný graf
 • 3. Hranovo-ohodnotený graf (nech obsahuje aj zaporne ohodnotenia)

4. Naprogramujte Bellman-Ford algoritmus a pouzite ho na najdenie najkratsej cesty z daneho uzla v Hranovo-ohodnotenom grafe (nech obsahuje aj zaporne ohodnotenia).

Checklist ;)

Prihláste sa s AIS ID a odškrtnite si úlohy čo ste už urobili a tým mi pomôžete zistiť ako stíhate na cvičení či aj mimo cvičenia.

 • Uloha 8.17
 • Uloha 8.26
 • Uloha 9.16
 • Uloha 9.26
 • Uloha 9.36
 • Uloha 9.42
 • Uloha 10.14
 • Uloha 10.24
 • Uloha 10.32
 • Uloha 10.40