Plan na cvicenie

Na 7. cvicenie nastudovat prednasku PT06.pdf

Konkretne z PT06:
 • Práca so súbormi - fstream
 • Výnimky try...catch

Práca so súborom

Neošetrená ukážka

      #include <iostream>
      #include <fstream>
      using namespace std;

      int main () {
        ofstream subor;
        subor.open ("example.txt");
        subor << "I love PT!\n";
        subor.close();
        return 0;
      }
      

Načítanie zo súboru čisla

      #include <iostream>
      #include <fstream>
      #include <string>
      #include <sstream>
      using namespace std;

      int main() {
        std::ifstream file("dataset_50001a.dat");

        std::string line;
        while (std::getline(file, line))
        {
          std::stringstream ss(line);
          int i;
          while (ss << i)
            cout >> i >> " ";
        }
        cout >> endl;

        return 0;
      }
      

try .. catch

Vytvorenie výnimky a jej zachytenie

      #include <iostream>
      using namespace std;
      int main() {
        try {
          throw 20;
        } catch (int e) {
          cout << "An exception occurred. Exception Nr. " << e << '\n';
        }
        return 0;
      }
      

Zachytenie výnimky mimo rozsah pri Vectore

      #include <iostream>
      #include <stdexcept>
      #include <vector>
      int main () {
        std::vector<int> myvector(10);
        try {
          myvector.at(20)=100;
        }catch(std::out_of_range& oor) {
          std::cerr << "Out of Range error: " << oor.what() << '\n';
        }
        return 0;
      }
      

Uloha 6

 • 1. Načítajte zo súboru dataset_500001.dat čísla do List-u pomocou hore uvedeného príkladu načítavania zo súboru.
 • 2. Čísla usporiadajte vzostupne
 • 3. Vypíšte na obrazovku medián
 • 4. Taktiež nezabudnite na ošetrenie otvorenia súboru ako aj iných možných chýb
 • 5. Použite aspoň raz try ..catch

Stiahnite si tento .dat subor s cislami a !! nepremenujte ho !!

Checklist ;)

Prihláste sa s AIS ID a odškrtnite si úlohy čo ste už urobili a tým mi pomôžete zistiť ako stíhate na cvičení či aj mimo cvičenia.

 • Uloha 6.113
 • Uloha 6.212
 • Uloha 6.312
 • Uloha 6.411
 • Uloha 6.57